Management Team

Management Team

Dr. Kushendra B. Mahat

Dr. Kushendra B. Mahat

Executive Director
Prof. Dr. Tatwa Pd.Timsina

Prof. Dr. Tatwa Pd.Timsina

Academic Advisor
Dr. Bidur Dhungel

Dr. Bidur Dhungel

Research Director
Sura Neupane

Sura Neupane

Research and Administration Officer
Namrata Gautam

Namrata Gautam

Operation Manager